Duurzame landbouw en toekomstgericht ondernemerschap

Fundamentele vernieuwing

Er zijn fundamentele veranderingen nodig om ons landbouwsysteem toekomstgericht te maken. Ecologisch, economisch en maatschappelijk loopt de landbouw tegen grenzen aan. Dat vraagt niet alleen om slimme oplossingen, maar ook om nieuwe productiesystemen, nieuwe verdienmodellen, nieuwe vormen van samenwerking, en een andere positie in markt en maatschappij. farmUP heeft niet alleen ideeën over hoe een duurzame en rendabele landbouw eruit kan zien, maar ook hoe je die realiseert.

Naar portfolio

Diversiteit van bedrijven

De toekomst van de Nederlandse landbouw bestaat niet uit één bedrijfsmodel, maar juist uit een diversiteit aan bedrijven. Niet kleinschalig of grootschalig, maar allebei. Geen korte ketens of productie voor de wereldmarkt, maar beide uitersten en allerlei mogelijkheden daar tussenin. Geen biologisch of regulier, Milieukeur of Beter Leven Kenmerk, maar een scala aan mogelijke productiesystemen en keurmerken. En hoewel de ene mogelijkheid uiteindelijk misschien succesvoller zal zijn dan de andere, kunnen we daar nu nog geen uitspraken over doen. De landbouw zit in een transitie en om klaar te zijn voor de toekomst moeten we de diversiteit koesteren en aanwakkeren.

Naar portfolio

Ondernemerschap centraal

Het sluiten van kringlopen, meer dierenwelzijn, nieuwe verdienmodellen, voedselproductie met hulp van de nieuwste technologie, verminderen van broeikasgassen, de verbinding slaan tussen landbouw en samenleving: voor al deze thema’s is de agrarisch ondernemer onmisbaar. Daarom kiest farmUP voor een duurzame landbouw met de ondernemer in de hoofdrol. Wij werken samen met overheden, ketenpartijen en NGO’s die zoeken naar de beste manier waarop zij kunnen bijdragen aan een toekomstgerichte landbouw. Vaak houdt dat in: gezamenlijk ondernemers in beweging brengen, stimuleren en ondersteunen.

Naar portfolio

Contact

Bent u benieuwd wat farmUP voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met Bart of Martijn op.
We proberen je bericht binnen een dag te beantwoorden

Over farmUP

Door Martijn Buijsse, eigenaar Buijsse Consultancy BV en oprichter farmUP

‘Met ruim 10 jaar ervaring in duurzaamheid en landbouwontwikkeling adviseer ik met mijn bureau Buijsse Consultancy BV landbouwbedrijven en andere instellingen in duurzame voedselproductie. Door de jaren heen heb ik ervaren dat ik klanten beter van dienst kan zijn door regelmatig met collega experts op het gebied van duurzame landbouw ervaringen uit te wisselen en kennis te ontwikkelen. Hieruit is farmUP ontstaan. farmUP is een samenwerkingsverband van twee experts die vanuit hetzelfde visie en missie adviseren, oplossingen bieden en multidisciplinaire innovaties binnen organisaties mogelijk maken. Wij geloven dat verduurzaming door middel van toekomstgericht ondernemerschap binnen elke onderneming mogelijk is. Zo kunnen we samen onze verantwoordelijkheid nemen in de toekomst van landbouw. Doe jij mee?’

naar portfolio