Wat boeren kunnen leren van de Oostvaardersplassen

Het tekort aan voedsel voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen was een punt van felle discussie, aan het eind van de winter van 2018. Onder grote druk gaat de provincie Flevoland uiteindelijk overstag, en ...

Lees verder

‘Dood aan de landbouw’ versus ‘We doen het al zo goed’

De strijd om de toekomst van de landbouw dreigt gekaapt te worden door voor- en tegenstanders van de huidige landbouw. Maar een verduurzaming van de landbouw vraagt om een genuanceerder toekomstbeeld. En agrarisch ondernemers hebben ruimte nodig om tot die verduurzaming te komen.

Door Bart Bremmer

Discussie over de landbouw naar de voorgrond

De afgelopen ...

Lees verder

(2) De trage verspreiding van precisielandbouw

De verspreiding van precisielandbouw verloopt traag. Slechts een klein aantal innovatoren heeft precisielandbouw omarmt; de rest van de sector wacht af. Hoe kan deze trage verspreiding worden verklaart? En hoe kan ...

Lees verder

(1) De belofte van precisielandbouw

Bij mijn Brusselse voorlichtingswerk over duurzame landbouw ervaar ik veel discussie over precisielandbouw en dan met name in de akkerbouw. Niet zozeer over hoe we precisielandbouw moeten toepassen, maar vooral over ...

Lees verder

Minder tarwe, meer eiwitteelt: 10.000 windmolens winst

Europa heeft het klimaatakkoord van Parijs geratificeerd. Met het ondertekenen van dit akkoord verbindt de Europese Unie zich aan de doelstelling om de wereldwijde stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 of ...

Lees verder

Hogere marges voor boeren en de rol van overheden

Veel boeren in Nederland redden het op termijn niet wanneer zij geen hogere prijs voor hun product krijgen. De oplossing hiervoor wordt – door sector en overheid – nogal eens gezocht in regelgeving die leidt tot ...

Lees verder

Toekomstgericht ondernemen is puzzelen

Het boerenbedrijf is als een puzzel van zo’n duizend stukjes. De stukjes passen perfect in elkaar, maar het plaatje dat dat oplevert lijkt achterhaald. Agrarisch ondernemers die toekomstgericht willen ondernemen, moeten blijven puzzelen aan voedselproductie. Door daarbij te luisteren naar wat er in de samenleving speelt, voorkomen ondernemers dat zij de regie verliezen.

Lees verder

Investeren in extensivering

Na jaren van het plukken van de economische vruchten van intensivering, komen er nu jaren waarin het loont om te investeren in extensivering.

Door: Martijn Buijsse

Intensivering: de eindigheid van een Nederlands succes

De voorbije decennia is het voor ondernemers aantrekkelijk gemaakt om te investeren in grotere bedrijven, meer dieren, meer areaal of het ...

Lees verder

Het landbouwbedrijf van de toekomst bestaat niet

Hoe ziet mijn bedrijf er over 15 jaar uit? Het is een vraag die veel boeren en tuinders moeilijk kunnen beantwoorden. De maatschappij roept om meer duurzaamheid, maar de meeste boeren hebben geen geld om daarin te investeren. Veel ondernemers zijn bezig met overleven. De belangrijkste vraag wat betreft de toekomst is: bestaat mijn bedrijf over 15 jaar eigenlijk nog wel?

Door: Bart ...

Lees verder