Zeeuwse soja

Hoewel soja prima te telen is in Noordwest Europa gebeurt dit niet grootschalig. Dit is zonde, want wanneer in Noordwest Europa geteelde soja de geïmporteerde soja uit Zuid Amerika (deels) vervangt, dan levert dit een ...

Lees meer over dit project

Kringlooptoets

De KringloopToets is een instrument dat helpt om meer grip te krijgen op nutriëntenkringlopen. Uitvoering van de KringloopToets gebeurt in workshops met ...

Lees meer over dit project

Advies aan ondernemers over projectvoorstellen

Met de subsidieregeling Innovatieve Concepten (POP3) stimuleert de provincie Gelderland initiatieven die bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en leefbaarheid van het platteland. In opdracht van de provincie adviseerde Bart meer dan 20 potentiële aanvragers om tot een succesvol projectvoorstel te komen.

Lees meer over dit project

Burgerperceptie Melkveehouderij en ‘Open Stallen’

In het project Environmental Dairy Design 2020 worden nieuwe houderijsystemen voor de melkveehouderij ontwikkeld die klaar zijn voor de toekomst. Het reduceren van ammoniak is daarbij een belangrijk speerpunt. Voor dit project zocht Bart uit welke eisen de burger stelt ...

Lees meer over dit project

Burgerperceptie Pluimveehouderij

In het project Ontwerpen voor een Gezonde Pluimveehouderij wordt gewerkt aan nieuwe houderijsystemen voor pluimvee; leghennen én vleeskuikens. Deze houderijsystemen moeten minder fijnstof uitstoten dan nu, dierenwelzijn en diergezondheid moeten verbeterd worden, en het stalklimaat moet gezond zijn voor dier én mens. Bart zocht ...

Lees meer over dit project

Bodem Voordeel Flevoland

Sinds 2017 werkt Martijn als projectleider aan het project “Duurzame grondgebonden landbouw 2.0: samenwerking akkerbouw en melkveehouderij Flevoland”, beter bekend onder de naam “Bodem Voordeel ...

Lees meer over dit project

Sustainable Futures

Bijzonder is de meerjarige samenwerking die Martijn heeft met het project “Sustainable Futures“, waarbij een groep ...

Lees meer over dit project

EISA

EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture) promoot duurzame landbouw systemen in Europa. Als policy officer is Martijn vanaf 2016 in Brussel ...

Lees meer over dit project

Stichting Veldleeuwerik

Al vele jaren werkt Martijn samen met Stichting Veldleeuwerik aan het versterken van haar duurzaamheidssystematiek. Thema’s waarop samengewerkt wordt zijn: certificering, biodiversiteitsmaatregelen en aspecten die ...

Lees meer over dit project

Europese Commissie

De Europese Commissie draagt duurzaamheid en vergroening van de economie uit naar de inwoners van Europa. En met name wanneer het gaat om voedselproductie is de Europese Commissie erg actief en zoekt ze de samenwerking met ...

Lees meer over dit project